Topic outline

 • F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

  F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler
  F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
  a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
  b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
  c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

 • F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

  F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri
  F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
  F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.