• F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

  F.5.1.1. Güneş’in Yapısı ve Özellikleri
  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: Güneş’in yapısı ve dönme hareketi
  F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.
  a. Güneş’in geometrik şekline değinilir.
  b. Güneş’in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinilir ancak katmanların yapısından bahsedilmez.
  c. Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir.
  F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.