• F.6.1.1.Güneş Sistemi

  F.6.1.1. Güneş Sistemi
  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit
  F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
  a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilir.
  b. Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.
  c. Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir.
  ç. Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir.
  d. Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir.
  F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.