kar

Atmosferdeki su buharının, buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu oluşan yağış şekline kar denir.

» İklim ve Hava Hareketleri Sözlüğü