eksen eğikliği

Ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ile çakışık değildir. Bu nedenle Dünya, dolanma düzleminde biraz eğik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 23o27'lık (23 derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu açı, Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren, dönme ekseninin de 23o27'lık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır.

» F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu Sözlük