Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

2

21 Aralık

Güneş ışınlarının, Güney yarım kürede bulunan Oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açı ile düştüğü tarih. Güney yarım küre için yaz mevsiminin, kuzey yarım küre için kış mevsiminin başladığı tarihtir. Kuzey yarım kürede en kısa gündüz-en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz-en kısa gece yaşanır.


D

dönence

Yeryüzü üzerinde, Güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve 23° 27' kuzey ve güneyden geçen çemberler.


dönme ekseni

Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan eksene dönme ekseni denir. Dünya, dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.


E

eksen eğikliği

Ekvator düzlemi, dolanma düzlemi ile çakışık değildir. Bu nedenle Dünya, dolanma düzleminde biraz eğik bir şekilde yol alır. Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 23o27'lık (23 derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu açı, Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren, dönme ekseninin de 23o27'lık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır.


ekvator çizgisi

Kuzey ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye Ekvator çizgisi denir.


ekvator düzlemi

Ekvator çizgisinin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir.


elips

Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri.

Tags:

M

mevsim

Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşulları.

Y

yörünge

Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola denir.


yörünge düzlemi

Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir.