nem

Atmosferin içerdiği su buharı miktarına nem adı verilir.

» İklim ve Hava Hareketleri Sözlüğü