astronomi

Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gök bilimi (astronomi) denir.

» F.7.1.1. Uzay Araştırmaları Sözlüğü