dönme ekseni

Dünya, kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan eksene dönme ekseni denir. Dünya, dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

» F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu Sözlük